Finn Hammer - BETONGLÖSNING

Finn Hammer är ett användarvänligt och extremt effektivt betonglösningsmedel. Tidigare var det nödvändigt att använda hammare, mejsel och/eller starka syror för att avlägsna betong- stänk och -rester. Ofta blev resultatet skadade och rostangripna maskiner, ytor och verktyg. Det är historia nu!

Finn Hammer ett användar- och miljövänligt rengöringsmedel för borttagning av betongrester. Trots sin effektivitet är den skonsam för material som aluminium, glas och lackade ytor.  Finn Hammer är fri från syrans traditionella biverkningar och kan lösa upp till 6 mm betong per tillfälle.

LÅG FÖRBRUKNING

Den vidhäftande vätskan kan sprutas på vertikala ytor utan avrinning. Detta ger en minimal förbrukning av medlet.

BRUKSANVISNING

Finn Hammer bör verka minst 1 timme. Så länge medlet är vått är det aktivt. Avlägsnas enkast med högtryckstvätt. 

MILJÖ & ANVÄNDARE

Finn Hammer är snabbt biologiskt nedbrytbar och betydligt vänligare för användaren jämfört med alternativa metoder för betongborttagning.

RENGÖRING I BAD

Finn Hammer eller den icke kletiga utförandet som även kan appliceras som skum fungerar utmärkt att användas vid rengöring av detaljer i bad.

FÖRDELAR

Snabbt och effektivt - Skadar ej aluminium - Ger inga rostangrepp - Användarvänligt

Miljövänligt - Inga klassificerade gifter - Multifunktionellt

SKADAR EJ MATERIAL SOM: Aluminium, Glas, Lackade ytor, Gummi

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Betong, Kalk, Flygrost, Rengöring av oxiderad galv, Tvättmedel i gruvindustrin

Effektivt som rengöring på smutsiga och oljiga betonggolv och -väggar.